Siirry sisältöön
Lommit ja luvat

Lommit

Kinansaaren osakaskunnan vesialueille myydään lommeja eli pyydysmerkkejä kiinteistöjen omistajille eli kyläläisille sekä mökkiläisille.

  • Yksi lommi vastaa yhtä pyydysyksikköä. Yhtä lommia vastaa enintään 30m pitkä verkko, 100n koukun siima, alle 1,5m rysä, 10 syöttikoukkua, harjuslauta, yksi viehe

  • Nuottaan vaaditaan 10 lommia.

  • Katiskaa saa käyttää ilman lommia mutta katiskassa tulee olla tiedot omistajasta yhteystietoineen. 

  • Ravustukseen on omat lommit.

Pyydykset tulee merkitä asianmukaisesti ja niistä pitää ilmetä omistaja sekä yhteystiedot (puhelinnumero). Kinansaaren osakaskunnan vesialueet ovat Vuohijärvellä, Repovedellä ja Kymellä vesiliikenteen käyttämiä vesialueita, joihin asetuksen mukaisesti vaaditaan riittävän isot pyydysmerkit.

Osakaskunta suosittelee, että yleisesti käytetyillä ja perinteisillä veneväylillä ei pidettäisi kiinteitä pyydyksiä.

Hinnat vuodelle 2023 on 2 euroa /lommi.

Vuohijärven M-kaupalta sekä Orilammen Majalta ostettuihin lommeihin tulee lisäksi viiden euron palvelumaksu per ostokerta. Pyydysmerkit voimassa seuraavan vuoden huhtikuun loppuun asti.
 

Kinansaaren osakaskunnan lommeja myyvät

Orilammen maja 

Orilammen majan nettisivut

Voikoskentie 138, 47910 Hillosensalmi
Puh. 05 389 881

Sähköposti info(a)orilampi.fi

 

Vuohijärven M-kyläkauppa

Kaupan fb-sivu

Näkkimistöntie 16 Vuohijärvi, Kymenlaakso 47900

Puh 040 680 8808

Sähköposti vuohijarvi(a)m-ketju.fi

 

Jouko Mäkelä

Myynti etukäteen sopien

Puh 0400482232

Nuolniementie 43, Voikoski

 

Mikäli kalastuksen yhteydessä löytyy sairaita tai kuolleita kaloja tai rapuja, niin tulee toimia Ruokaviraston antaminen ohjeiden mukaisesti:
https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/elaintautitutkimukset/naytteenotto-ohjeet/kala/

Vuohijärven viehekalastusalueen lupa

Vuohijärven viehekalastusalueelle myydään myös osakaskuntien yhteistä ns Vuohijärven uistelulupaa.

https://mantyharju-vuohijarvi.fi/kalastus/

 

Kalastonhoitomaksu

Lisäksi 18–64-vuotiaan kalastajan tulee suorittaa kalastonhoitomaksu, jos hän kalastaa vieheellä tai pyydyksillä.

Lisätietoja ja maksulinkki kalastonhoitomaksu

 

Jokamiehenoikeudet

Jokamiehenoikeuksiin perustuen saa kalastaa pilkkimällä ja mato-ongella.

Huomioithan, että Kinansaaren osakaskunnan alueella onkiminen ja pilkkiminen on kiellettyä virtavesialueilla, kuten Voikosken alajuoksulla. (Kalastuslaki 4§) kalastusrajoitukset

Repoveden kansallispuiston alueella saa kalastaa jokamiehenoikeuksin, kun huomioi Puolustusvoimien liikkumisrajoitukset sekä kunnioittaa lintujen pesimärauhaa. Repoveden kansallispuiston ohjeet ja säännöt

 

Muut ohjeistukset

Varmista kalastusrajoitukset erilliseltä etusivun välilehdeltä.

Osakkaiden veneet Repoveden kansallispuiston ja Aarnikotkan metsä alueella

Kaikista Repoveden kansallispuistossa ja Aarnikotkan metsän luonnonsuojelualueella pidettävistä veneistä tehdään käyttöoikeussopimus. Veneenpitoluvan hinta on 20 €/vuosi. Sopimus voidaan tehdä 1 - 5 vuodeksi kerrallaan ja maksu tulee kerralla koko kaudelta. Maksu perustuu Luontopalvelujohtajan valtakunnalliseen päätökseen, joka on julkinen asiakirja ja voidaan toimittaa pyydettäessä (MH 409/2015 luontopalvelujohtajan päätös eräistä liiketaloudellisesti hinnoiteltavista luvista ja suostumuksista). Sopimuksia tehdään mielellään pidemmäksi aikaa kerrallaan.

Seuraavia tietoja tarvitaan:
Missä vene sijaitsee? Repovedellä tehdään hoidon ja käytönsuunnittelua ja kartoitetaan missä tarvetta pitää veneitä. Tarkoitus on koota veneet tiettyihin kohteisiin, jotta veneitä ei olisi pitkin poikin rantoja.
Yhteystiedot (nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero. (Sopimusta laatimista varten tarvitaan myös henkilöturvatunnus, joka tullaan tiedustelemaan esim. puhelimitse).
Tieto miten moneksi vuodeksi sopimus tehdään.

Edellä mainitut tiedot voi lähettää sähköpostilla Metsähallituksen kirjaamoon: kirjaamo@metsa.fi

Kulkuoikeudet

Metsähallituksen muuttuneita käytänteitä voi kysellä kirjaamo@metsa.fi